ประกาศบัญชีผู้รับสมัครเลือกตั้ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงมะไฟ ใหม่ ผ.ถ. 4/4

ประกาศบัญชีผู้รับสมัครเลือกตั้ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงมะไฟ ใหม่ ที่ได้รับสมัครรับเลือกตั้งและไม่ได้รับสมัครเลือกตั้ง ผ.ถ. 4/4