เลือกตั้ง อบต.

ข่าวสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่องพบเห็นเหตุทุจริตการเลือกตั้ง รีบแจ้งเหตุทางแอปพลิเคชั่น

ข่าวสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่องพบเห็นเหตุทุจริตการเลือกตั้ง รีบแจ้งเหตุทางแอปพลิเคชั่น

ข่าวสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่องบุคคลต้องห้ามมีให้ใช้สิทธิเลือกตั้ง

ข่าวสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่องบุคคลต้องห้ามมีให้ใช้สิทธิเลือกตั้ง

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับสมัครเลือกตั้ง สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลดงมะไฟ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับสมัครเลือกตั้ง สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลดงมะไฟ  

องค์ความรู้การเลือกตั้ง นายกฯ และ ส.อบต.

  องค์การบริหารส่วนตำบล เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความสำคัญต่อท้องถิ่นเป็นอย่างมาก มีขนา… Read More »องค์ความรู้การเลือกตั้ง นายกฯ และ ส.อบต.