ข่าวสำนักกรรมการเลือกตั้ง สปอตสื่ออัตลักษณ์ท้องถิ่นไทย พร้อมล่ามภาษามือ ชุด เราคนไทยพร้อมใจไปเลือกตั้ง

สปอตสื่ออัตลักษณ์ท้องถิ่นไทย พร้อมล่ามภาษามือ ชุด
เราคนไทยพร้อมใจไปเลือกตั้ง
————–
เลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
28 พฤศจิกายน 2564 เวลา 08.00 – 17.00 น.
ณ หน่วยเลือกตั้งที่ท่านมีชื่ออยู่