รายงานผลการแก้ปัญหากรณีเผาขยะไล่แมลงให้กับสัตว์เลี้ยง

http://www.dongmafai.go.th/wp-content/uploads/2021/08/การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนกรณีเผาขยะไล่แมลงให้กับสัตว์เลี้ยงของ-ยายวัด.pdf