กิจกรรมมอบทรายอะเบทและน้ำยาพ่นหมอกควัน ให้ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพในพื้นที่

วันที่ 7 เดือน กรกฎาคม 2564 นายไพโรจน์ คุณาวิภาตตระกูลปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงมะไฟ และเจ้าหน้าที่ อบต.ดงมะไฟ ให้การสนับสนุนทรายอะเบทและน้ำยาพ่นหมอกควันให้กับ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดงมะไฟ และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองไผ่ ภายใต้โครงการ โครงการป้องกันและเฝ้าระวังโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564