ภารกิจตรวจตลาด ตามมาตรการการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคดรนา 2019 หรือ COVID-19

วันที่ 16 มิถุนายน 2564 จนท. อบต.ดงมะไฟ ลงพื้นที่ตรวจตลาดตามบันทึกข้อตกลง ภายใต้มาตรการการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ณ ตลาดคลองถมบ้านโพนก้างปลา หมู่ที่ 2 ตำบลดงมะไฟ อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร