กิจกรรมปลูกต้นทองอุไรเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสุธิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ประจำปี 2564

วันที่ 8 มิถุนายน 2564 เวลา 15.00 น. นำโดยปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงมะไฟ (นายไพโรจน์ คุณาวิภาตตระกูล) พร้อมทั้งบุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบลดงมะไฟ ร่วมกิจกรรมปลูกต้นทองอุไรเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสุธิดา พัชรสุธาพิมลลักษณพระบรมราชินี ประจำปี 2564

ณ องค์การบริหารส่วนตำบลดงมะไฟ อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร