การตรวจคัดกรองตลาด ตามบันทึกข้อตกลง ภายใต้มาตรการการป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

วันที่ 4 มิถุนายน 2564 จนท. อบต.ดงมะไฟ ลงพื้นที่ตรวจตลาดตามบันทึกข้อตกลง ภายใต้มาตรการการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ณ ตลาดคลองถมบ้านโพนก้างปลา หมู่ที่ 2 ตำบลดงมะไฟ อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร