กิจกรรม U2T สู้ภัย COVID (U2T – COVID WEEK)

กิจกรรม U2T สู้ภัย COVID (U2T – COVID WEEK) ในรูปแบบกิจกรรมเชิงรุกเพื่อป้องกันการแพร่ระบาด ของโควิด 19 โดยจัดหาอุปกรณ์เจล/สเปย์ล้างมือเพื่อฆ่าเชื้อโรค และกิจกรรมการให้ความรู้และ การรณรงค์ให้เกิดการฉีดวัคซีน ในพื้นที่ตำบลดงมะไฟ อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร