กิจกรรมแสดงเจตจำนง

นายไพโรจน์ คุนาวิภาตตระกูล  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดงมะไฟ  ปฏิบัติหน้าที่  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงมะไฟ  พร้อม สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงมะไฟ  พนักงาน ลูกจ้าง  ร่วมกิจกรรมแสดงเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานและร่วมปฏิญาณตนแสดงเจตนารมณ์ร่วมต่อต้านการทุจริตคอร์รับชั่น (Zero  Tolerance) ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลดงมะไฟ