ประกาศยกเลิกรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาและคัดเลือกเป็นพนักงานจ้าง

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงมะไฟ ประกาศยกเลิกรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาและคัดเลือกเป็นพนักงานจ้าง