แจกจ่ายถุงยังชีพผู้ที่เดินทางมาในพื้นที่ อบต.ดงมะไฟ

แจกจ่ายถุงยังชีพผู้ที่เดินทางมาในพื้นที่ อบต.ดงมะไฟ หมู่ 1,2,3,4,5,6,8,12 จำนวน 40 ถุงยังชีพค่ะ 15/05/63