มอบวัสดุอุปกรณ์ซ่อมแซมช่วยเหลือผู้ประสบภัย

มอบวัสดุอุปกรณ์ซ่อมแซมช่วยเหลือผู้ประสบภัย เกิดวาตภัยเมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2563 สถานที่เกิดเหตุ หมู่ 1 หมู่ 3 และ หมู่ 11 ทั้งหมด 27 หลังคาเรือน ช่วยเหลือ วันที่ 18 พฤษภาคม 2563