การออกสำรวจเพื่อดำเนินการช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม

วันที่  27  เม.ย.  2563  กองสวัสดิการสังคม  ได้ออกสำรวจเพื่อให้การช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม  บ้านโพนก้างปลา  หมู่ที่  2  จำนวน  1  ราย