แจ้งกำหนดการจ่ายเบี้ยยังชีพ งวดที่ 2 ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562

แจ้งกำหนดการจ่ายเบี้ยยังชีพ งวดที่ 2 ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562  อบต.ดงมะไฟ อ.เมือง จ.สกลนคร