โครงการอบรมคอมพิวเตอร์ อินเทอร์เน็ตและการใช้แอพพลิเคชั่นในสมาร์ทโฟนเพื่อการสื่อสารสำหรับบุคคลทั่วไป

เมื่อวันที่  28  มิถุนายน  2562  กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ได้จัดโครงการอบรมคอมพิวเตอร์ อินเทอร์เน็ตและการใช้แอพพลิเคชั่นในสมาร์ทโฟนเพื่อการสื่อสารสำหรับบุคคลทั่วไป

ติดตามทางเพจได้ที่นี่