สภาเด็กและเยาวชนตำบลดงมะไฟ จัดประชุมสามัญประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑

 

สภาเด็กและเยาวชนตำบล

ประชุมสามัญประจำปี พ.ศ.  2561  วันที่  12  เดือนตุลาคม  2561  ณ  ห้องประชุมอ่างห้วยเรือ อบต.ดงมะไฟ