กิจกรรมพ่นหมอกควัน แจกทรายอะเบท ป้องกันโรคไข้เลือกออก

วันที่ 17 มิถุนายน 2565 กิจกรรมพ่นหมอกควัน แจกทรายอะเบท ป้องกันโรคไข้เลือกออก