รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง

ข้อ 022 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ตุลาคม 2564 ถึง กันยายน 2565022รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
)

เพิ่ม 022

 

ข้อ 024 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาสที่ 3 พด 3 กรกฎาคม 2564 ถึงกันยายน 2564

 

ข้อ 024 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัด ผด2 เมย64-มิย64

 

ข้อ 024 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ตุลาคม 2563 ถึงมีนาคม 2564.pdf