รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง

ข้อ 024 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ตุลาคม 2563 ถึง กันยายน 2564)

 

ข้อ 024 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาสที่ 3 พด 3 กรกฎาคม 2564 ถึงกันยายน 2564

 

ข้อ 024 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัด ผด2 เมย64-มิย64

 

ข้อ 024 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ตุลาคม 2563 ถึงมีนาคม 2564.pdf