18แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2564

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี อบต.ดงมะไฟ ปี พ.ศ. 2564

เเผนการใช้จ่ายงบประมาณ 2564 ไตรมาส 1

ไฟล์ขนาด 3MB กรณีแสดงผลช้าโปรดเลือก Open in new tab เพื่อแสดงผลได้ทันที

 

เเผนการใช้จ่ายงบประมาณ 2564 ไตรมาส 2

ไฟล์ขนาด 3MB กรณีแสดงผลช้าโปรดเลือก Open in new tab เพื่อแสดงผลได้ทันที

 

เเผนการใช้จ่ายงบประมาณ 2564 ไตรมาส 3

ไฟล์ขนาด 3MB กรณีแสดงผลช้าโปรดเลือก Open in new tab เพื่อแสดงผลได้ทันที