ต้อนรับคณะเทศบาลเมืองต้นเปา

ต้อนรับคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาลเมืองต้นเปา อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่
ซึ่งได้ทำหนังสือขออนุเคราะห์กับทางนายกองค์บริหารส่วนตำบลดงมะไฟ เข้าศึกษาเส้นทางและแนวทางการศึกษาดูงาน ประจำปี 2565
โดยเริ่มต้นศึกษา อบต.ดงมะไฟ และเดินทางไปที่วัดถ้ำผาแด่นต่อ