ประชุมสภาเพื่อแถลงนโยบานของ นางสาวสุภาวดี ตระกูลศรสูรย์ นายก อบต.ดงมะไฟ

นายศุภกิจ วงค์เตชะ ประธานสภา อบต.ดงมะไฟ เป็นประธานการประชุมเพื่อแถลงนโยบานของ นางสาวสุภาวดี ตระกูลศรสูรย์ นายก อบต.ดงมะไฟ ซึ่งการแถลงนโยบายเป็นไปอย่างเรียบร้อย โดยได้เน้นการพัฒนาในทุกด้าน เช่น การสร้างอาชีพ การพัฒนาระบบสาธารณูปโภค ส่งเสริมการท่องเที่ยว โดยเฉพาะคุณภาพชีวิตของประชาชนต้องดีขึ้น