นายกฯ แถลงนโยบายต่อหน้าสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงมะไฟ

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 09:00น. นางสาวสุภาวดี ตระกูลศรสูรย์ แถลงนโยบายต่อหน้าสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงมะไฟ เสร็จสิ้นอย่างเรียบร้อย
ต่อมาคณะผู้บริหารหน่วยงานต่างๆ และพนักงาน หัวหน้าส่วนต่างๆ องค์การบริหารส่วนตำบลดงมะไฟ ร่วมแสดงความยินดี และต้อนรับนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงมะไฟคนใหม่พร้อมคณะเป็นจำนวนมาก บรรยากาศเป็นไปด้วยความอบอุ่นและเป็นกันเอง