ร่วมต้อนรับอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล

วันที่ 29 กรกฎาคม 2565 เวลา 08.00 น. นางสาวสุภาวดี ตระกูลศรสูรย์ นายก อบต.ดงมะไฟ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ อบต.ดงมะไฟ กำนันตำบลดงมะไฟ ผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้าน ประชาชนชาวตำบลดงมะไฟ ร่วมต้อนรับ นายศักดา วิเชียรศิลป์ อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล นายชานน วาสิกศิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร และ จ.ส.อ.คำนึง พรหมพิมพ์ นายอำเภอเมืองสกลนคร ในการเปิดโครงการทดลองเติมน้ำลงสู่ชั้นน้ำใต้ดินผ่านระบบสระเติมน้ำ พื้นที่ลุ่มน้ำก่ำ ณ สระเติมน้ำใต้ดิน บ้านดงขวาง หมู่ที่ 3  ตำบลดงมะไฟ อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร…