ภารกิจตรวจตลาด ตามมาตรการการเฝ้าระวัง COVID-19 ระลอกใหม่

วันที่ 21 กรกฎาคม 2564 จนท. อบต.ดงมะไฟ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดงมะไฟ ลงพื้นที่ตรวจตลาดตามบันทึกข้อตกลง ภายใต้มาตรการการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระลอกใหม่ ณ ตลาดคลองถมบ้านโพนก้างปลา หมู่ที่ 2 ตำบลดงมะไฟ อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร