โครงการฝึกอบรมอาชีพให้แก่สตรีและครอบครัวฯ

วันที่  25  กันยายน  2563  นายไพโรจน์  คุณาวิภาตตระกูล  ปลัด  อบต.ดงมะไฟ  ปฏิบัติหน้าที่นายก  อบต.ดงมะไฟ  ได้เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมอาชีพให้แก่สตรีและครอบครัว การทำยาหม่องสมุนไพรเสลดพังพอนและยาหม่องไพล  ณ  อาคารอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลดงมะไฟ

สรุปผลโครงการฝึกอบรมอาชีพให้แก่สตรีและครอบครัว การทำยาหม่องสมุนไพรเสลดพังพอนและยาหม่องไพล กดเพื่อดาวน์โหลด