โครงการพัฒนาอาชีพและฝีมือด้านหัตถกรรม (การจักสานผลิตภัณฑ์ไม้ไผ่)

วันที่  19  มิถุนายน  2563  นายไพโรจน์  คุณาวิภาตตระกูล  ปลัด อบต.  ปฏิบัติหน้าที่นายก  อบต.ดงมะไฟ  เป็นประธานเปิดโครงการโครงการพัฒนาอาชีพและฝีมือด้านหัตถกรรม (การจักสานผลิตภัณฑ์ไม้ไผ่)  ณ  อาคารอเนกประสงค์  องค์การบริหารส่วนตำบลดงมะไฟ

สรุปโครงการโครงการพัฒนาอาชีพและฝีมือด้านหัตถกรรม (การจักสานผลิตภัณฑ์ไม้ไผ่) คลิกดาวน์โหลดข้อมูล