ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการขยายเขตระบบประปาภายในหมู่บ้าน บ้านหนองไผ่ หมู่ที่ 12

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการขยายเขตระบบประปาภายในหมู่บ้าน บ้านหนองไผ่ หมู่ที่ 12