ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กในหมู่บ้าน หมู่ 1-12 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)