ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมถนนลูกรังภายในตำบลดงมะไฟ บ้านดงมะไฟประชาพัฒนา หมู่ที่ 11

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมถนนลูกรังภายในตำบลดงมะไฟ บ้านดงมะไฟประชาพัฒนา หมู่ที่ 11