ลอยกระทง ปี 2560 ณ วัดบ้านหนองไผ่ ต.ดงมะไฟ 3 พ.ย.60 นี้