ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนทุจริตประจำปี

ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนทุจริตประจำปี

สรุปผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ปี 2561