กลุ่มทอผ้าบ้านนากับแก้

กลุ่มทอผ้าบ้านนากับแก้

บ้านเลขที่ 68 หมู่ที่ 5 บ้านนากับแก้ ตำบลดงมะไฟ อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 47000

ผ้ามัดหมี่   ผ้ามัดหมี่