อบต.ดงมะไฟ ร่วมบริจาคโลหิตกับเหล่ากาชาดจังหวัดสกลนครและโรงพยาบาลสกลนคร

อบต.ดงมะไฟ ร่วมบริจาคโลหิตกับเหล่ากาชาดจังหวัดสกลนครและโรงพยาบาลสกลนคร