ประชุมประชาคมท้องถิ่นระดับตำบล อบต.ดงมะไฟ

ประชุมประชาคมท้องถิ่นระดับตำบล อบต.ดงมะไฟ เพื่อแก้ไขปัญหาและตอบสนองความต้องการของ