กิจกรรมการเข้าแถวเคารพธงชาติเสริมสร้างจิตสำนึกที่ดี

องค์การบริหารส่วนตำบลพวมะไฟ ดำเนินกิจกรรมการเข้าแถวเคารพธงชาติเสริมสร้างจิตสำนึกที่ดีต่อสถานบันศาสนาพระมหากษัตริย์และการเป็นข้าราชการที่ดี โดยดำเนินกิจกรรมทุกวันจันทร์ขอวเดือน ณ บริเวณหน้าเสาธง สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลดงมะไฟ