ลงพื้นที่หน้างานเพื่อตรวจความคืบหน้าการขุดลอกหนองนางต้น

🔥#บรรเทาความเดือดร้อนของชาวบ้าน #ถือว่าเป็นหน้าที่ของเรา วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 65 นางสาวสุภาวดี ตระกูลศรสูรย์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงมะไฟ ลงพื้นที่หน้างานเพื่อตรวจความคืบหน้าการขุดลอกหนองนางต้น หาตาน้ำและทำสะดือน้ำในการผันน้ำดิบเข้าสู่ระบบประปา ณ บ้านนาแก หมู่ 4 ตำบลดงมะไฟ เพื่อแก้ปัญหาภัยแล้งให้ยั่งยืน
#อบต.ดงมะไฟ