ร่วมให้กำลังใจ และให้คำปรึกษา ในการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง

วันที่ 17 ก.พ. 65 ดร.ชูพงศ์ คำจวง นายก อบจ.สกลนคร พร้อมด้วย นายกองค์การบริหารส่วนตำบล นายกเทศมนตรีตำบลเชียงเครือ , นายกเทศมนตรีตำบลฮางโฮง ,นายกเทศมนตรีตำบลเหลาบ่อแดง , นายกเทศมนตรีตำบลหนองลาด ร่วมให้กำลังใจ และให้คำปรึกษา ในการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลดงมะไฟ กับนายก นางสาวสุภาวดี ตระกูลศรสูรย์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงมะไฟ โดยนายก อบจ.สกลนคร ได้สนับสนุนรถขุดแบคโฮ เพื่อใช้ในภารกิจช่วยเลือกภัยแล้งของชาวตำบลดงมะไฟ