หาแนวทางแก้ไขปัญหาภัยแล้ง และออกตรวจพื้นที่ที่ประสบภัยแล้ง ต.ดงมะไฟ

วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565 สส.อภิชาติ ตีรสวัสดิชัย และ นายประเวช ไชยฮาด นายกเทศมนตรี ต.เชียงเครือ เข้าแสดงความยินดีกับท่านนายกเปิ้ล (นางสาวสุภาวดี ตระกูลศรสูรย์)
ในการรับตำแหน่งนายกใหม่ พร้อมทั้งแนะแนวทางแก้ไขปัญหาภัยแล้ง และออกตรวจพื้นที่ที่ประสบภัยแล้งร่วมกัน
#แก้ไขปัญหาภัยแล้ง #ตำบลดงมะไฟ