สามารถดูผลการนับคะนนการเลือกตั้งนายกฯ และ ส.อบต.

สามารถดูผลการนับคะนนการเลือกตั้งนายกฯ และ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงมะไฟ แบบ Online ได้ที่เว็บไซต์ อบต.ดงมะไฟ https://www.dongmafai.go.th/ ตั้งแต่เวลา 16.00 เป็นต้นไป