ตลาด 5 แยกบ้านดงมะไฟ บ้านดงมไฟ ตำบลดงมะไฟ อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร เป็นตลาดประเภทขายสินค้าเบ็ดเตล็ด ,อาหารปรุงสำเร็จ ,ประเภทอาหารสด ฯลฯ เปิดทำการทุกวัน เวลา 06.00 น. – 18.00 น.