วีดีทัศน์แนะนำ องค์การบริหารส่วนตำบลดงมะไฟ

วิดีทัศน์แนะนำ องค์การบริหารส่วนตำบลดงมะไฟ ภายใต้การนำของนายไพโรจน์ คุณาวิภาคตระกูล ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงมะไฟ

คลิ๊ก