ออกสอบเคสครอบครัวอุปถัมภ์ เพื่อให้ความช่วยเหลือด้านทุนการศึกษา

วันที่  18  มิถุนายน  2564  อบต.ดงมะไฟ  นำโดยนายไพโรจน์  คุณาวิภาตตระกูล  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล  ปฏิบัติหน้าที่  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงมะไฟ  พร้อมด้วย  รองปลัดฯ  และเจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคม  ร่วมกับสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสกลนคร  ออกสอบเคสครอบครัวอุปถัมภ์  รายเด็กชายจิรวัฒน์  หลานเชษฎฐา  อายุ  14  ปี  กำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2  โรงเรียนบ้านหนองไผ่  อาศัยอยู่บ้านเลขที่  186  หมู่ที่  6  บ้านเหล่านกยูง  (บิดา-มารดา  เสียชีวิต)  อาศัยอยู่กับนางลาวัลย์  แผงนาวิน  เกี่ยวข้องเป็นป้า  เพื่อให้ความช่วยเหลือด้านทุนการศึกษา  ต่อไป