โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมจากองค์ความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรม เพื่อพัฒนาทักษะอาชีพตำบลดงมะไฟ

วันที่​ 16​ มิถุนายน​ 2564​ องค์การบริหารส่วนตำบลดงมะไฟ​ เข้าร่วมกิจกรรมการจัดทำแผนปฎิบัติการและปฏิทินดำเนินกิจกรรมการพัฒนาผลิตภัณฑ์​ OTOP​ และแหล่งท่องเที่ยวของชุมชน​ ร่วมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์​ ณ​ อาคารอเนกประสงค์​ บ้านนากับแก้