ภารกิจตรวจตลาด ภายใต้มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 COVID-19

วันที่ 7 มิถุนายน 2564 จนท. อบต.ดงมะไฟ ลงพื้นที่ตรวจตลาดตามบันทึกข้อตกลง ภายใต้มาตรการการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ณ ตลาดคลองถมบ้านหนองไผ่ หมู่ที่ 12 ตำบลดงมะไฟ อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร