ภารกิจตรวจตลาด ภายใต้มาตรการการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

วันที่ 2 มิถุนายน 2564 เจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลดงมะไฟ ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบการจัดการตลาดตามบันทึกข้อตกลง ภายใต้มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ณ ตลาดคลองถมบ้านโพนก้างปลา ม.2 ตำบลดงมะไฟ อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร