พนักงาน อบต.ดงมะไฟ ประชุมสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรการป้องกันโควิด

พนักงาน อบต.ดงมะไฟ ประชุมสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรการป้องกันโควิด ในช่วงการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโควิด ในเขตตำบลดงมะไฟ โดยมีปลัด อบต.ดงมะไฟเป็นประธานในการประชุม