เปิดโอกาศให้ประชาชนในหมู่บ้านผู้ต้องใช้ประโยชน์จากการบริหารสาธารณะ

องค์การบริหารส่วนตำบลดงมะไฟ ได้จัดทำสัญญาจ้างก่อสร้างซ่อมเเซมถนนลูกรังภายในหมู่บ้านโพนกางปลาหมู่ที่ 2 ตำบลดงมะไฟ เพื่อเปิดโอกาศให้ประชาชนในหมู่บ้านผู้ต้องใช้ประโยชน์จากการบริหารสาธารณะ จึงได้เเต่งตั้งนายสมาน คุณปัญญา ซึ่งเป็นผู้เเทนที่ชุมที่ได้รับมติจากที่ประชมหมู่บ้าน เข้ามามีส่วนร่วมเเละตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานเพื่อความโปร่งใสเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลในการบริหารราชการที่ดี ผลปรากฎว่าโครงการดังกล่าวเป็นไปด้วยความถูกต้องเรียบร้อยตามข้อกำหนดของทางราชการ