จัดกิจกรรมรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า

อบต.ดงมะไฟ ร่วมกับ สนง.ปศุสัตว์อำเภอเมืองสกลนคร จัดกิจกรรมรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ณ วัดสุปัฎชัยยาราม บ้านนากับแก้