การเปิดโอกาศแสดงความคิดเห็นและมีส่วนร่วมการในการพัฒนาตำบล

อบต.ดงมะไฟได้เชิญชาวบ้านมาอบรมพัฒนาความรู้ ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจและสังคม ม.ขอนแก่น และเป็นการเปิดโอกาศแสดงความคิดเห็นและมีส่วนร่วมการในการพัฒนาตำบล ณ หอประชุม อาคารอเนกประสงค์ องค์การบริหารส่วนตำบลดงมะไฟ วันที่ 20 ธันวาคม 2561